TŁUMACZ PRZYSIĘŁY JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Barbara Bosek
 

Webmaster: www.stronyzagrosze.pl
Barbara Bosek ,  tłumacz przysięgły języka francuskiego

Korzystać z więcej niż jednego języka to tak, jakby się żyło przynajmniej dwa razy!

Chęć zostania tłumaczem jest trochę jak powołanie.
Język francuski potrafi być z jednej strony precyzyjny i logiczny,
a z drugiej dziecinnie szczery i zabawny do rozpuku (za to go lubię).
4 lata spędzone w Paryżu i 4 w Algierii – to były codzienne ćwiczenia
językowe połączone z poznawaniem odmiennych kultur…
Ale i tak uczyć się trzeba dalej, bo wciąż idzie nowe…

   CV
PL
FR
Dane osobowe:
Nazwisko : - Bosek (z d. Szeska)
Imię            - Barbara
Adres: ul. Kinowa 25 m 172
            04-030 Warszawa
Telefon +48 (22) 813 40 99 (biuro)
            602 661 287 (komórka)

Wykształcenie
Od 2006
– prowadzę zajęcia (20 zajęć w semestrze po 45 minut ) dla przyszłych tłumaczy przysięgłych uczęszczających na studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Lingwistyki Stosowanej).
Kontynuuję wymianę wiadomości z języka francuskiego podczas warsztatów tłumaczeń (comiesięcznych) zarówno jako prowadząca jak i słuchaczka
1999 – kurs angielskiego w Warszawie (English House)
1992 – Kurs i dyplom z tytułem eksperta ochrony środowiska
Studia języka francuskiego i dyplom Alliance Francaise w Paryżu
zakończenie studiów na Politechnice Warszawskiej i dyplom inżyniera magistra inżynierii sanitarnej i wodnej w budownictwie; 5 letni kurs języka francuskiego
na Wydziale Architektury
Nauka angielskiego u Metodystów w Warszawie
Matura w liceum z rozszerzonym francuskim w Łodzi
Prywatnie nauka francuskiego od dzieciństwa
Kwalifikacje zawodowe
-Uprawnienia do sporządzania projektów instalacji sanitarnych, ogrzewania, wentylacji itd. w budownictwie
-Nominacja na eksperta w dziedzinie ochrony środowiska pod kątem wymienionych instalacji
-Tłumacz przysięgły języka francuskiego w Warszawie
Doświadczenie zawodowe
od 1993 – i nadal
działalność gospodarcza – usługi tłumacza języka francuskiego – tłumaczenia przysięgłe i zwykłe
od 2005 r. – tłumacz przysięgły z listy Ministerstwa Sprawiedliwości
4 lata – inżynier w Algierii
6 lat - Inżynier w Polsce
4 lata – projektant we Francji

Inne informacje
Znajomość problemów handlowych, technicznych, prawniczych i sądowych
Przynależność do stowarzyszeń tłumaczy :
STP i Tepis
Komputer
Prawo jazdy kat. B
Wypoczynek: pływanie, tenis, lektura, spacery, kino, turystyka
2 synów