TŁUMACZ PRZYSIĘŁY JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Barbara Bosek
 Webmaster: www.stronyzagrosze.pl
Barbara Bosek ,  tłumacz przysięgły języka francuskiego

Korzystać z więcej niż jednego języka to tak, jakby się żyło przynajmniej dwa razy!

Chęć zostania tłumaczem jest trochę jak powołanie.
Język francuski potrafi być z jednej strony precyzyjny i logiczny,
a z drugiej dziecinnie szczery i zabawny do rozpuku (za to go lubię).
4 lata spędzone w Paryżu i 4 w Algierii – to były codzienne ćwiczenia
językowe połączone z poznawaniem odmiennych kultur…
Ale i tak uczyć się trzeba dalej, bo wciąż idzie nowe…

Szkolenia odbyte i prowadzone przez okres
wykonywania działalności tłumacza przysięgłego


1.Szkolenia na Wydziale Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego dla tłumaczy przysięgłych z udziałem nauczycieli akademickich francuskich i p. Żurowskiej Joanny wykładowcy z tegoż wydziału.
2.Wykłady i dyskusje z prof. Jerzym Pieńkosem i jego małżonką (oboje już niestety nie żyją) – autorami większości słowników polsko francuskich i francusko-polskich oraz innych prac związanych z przekładami.
3.Wykłady dla tłumaczy przysięgłych przy Ambasadzie Francji, po których uczestnicy otrzymali zaświadczenia, prowadzone błyskotliwie przez p. Fevre, któremu spodobała się Polska i nawet napisał o niej książkę.
4.Szkolenia w trakcie wyjazdów zagranicznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich takie jak:

- Wyjazd do Francji z grupą burmistrzów w ramach europejskiego programu „Ailes pour la démocratie” – „Skrzydła dla demokracji”  z zakresu administracji i samorządów lokalnych

- Wyjazd do Brukseli z grupą przedstawicieli rolników polskich (Tłumaczenie kabinowe wykładów na tematy rolnicze w języku francuskim)

5. Wyjazdy szkoleniowe z grupami zawodowymi organizowane przez biuro wyspecjalizowane w wyjazdach w celach profesjonalnych dla przedsiębiorstw:

- Wycieczka zawodowa dyrektorów zakładów produkcji szkła (Francja i Niemcy).

- Udział w kongresie z zakresu kosmetologii (Tłumaczenie kabinowe kongresu w Paryżu)
6. Szkolenia organizowane przez Tepis (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych – członek Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT)

- Warsztaty i repetytoria organizowane przez Tepis – często występowałam w charakterze prelegentki. Tytuły niektórych z moich wykładów:
a.Tłumaczenie automatyczne z polskiego na francuski i odwrotnie za pomocą Translatora TECHLANDU.
b.Rada Europy – problematyka i słownictwo.
c.Sprawdzanie jakości tłumaczeń. Polemika na przykładzie tłumaczenia z zakresu księgowości.
d.Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Glosariusze i wskazówki dla tłumaczy aktów prawniczych.
e.PACS – nowa forma prawna współżycia we Francji – terminologia.
f.Międzynarodowa pomoc prawna.

7. Od 2005 r. prowadzenie zajęć z postępowania cywilnego i karnego oraz analizy dokumentów francuskich na potrzeby tłumaczy w ilości 20 godzin rocznie dla studentów Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy przy Uniwersytecie Warszawskim – Instytucie Lingwistyki Stosowanej.
8. Staż w 2018 roku w Paryżu dla praktykujących tłumaczy z długim stażem pracy p.t. "Stage de langue et culture française".
9. Zorganizowanie wideokonferencji na 30-lecie Tepis dla sekcji francuskiej w październiku 2020 roku.

SZKOLENIA